Kết nối trực tiếp ba chiều bằng thép không gỉ 4 điểm bên trong và bên ngoài dây điện trực tiếp khuỷu tay bên trong và bên ngoài đường ống nước bên trong khớp nối khí phụ kiện đường ống nước co ống nước 21 các loại co ống nước Phụ kiện ống nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-620276106340 Đã bán hơn 1000
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
190,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Kết nối trực tiếp ba chiều bằng thép không gỉ 4 điểm bên trong và bên ngoài dây điện trực tiếp khuỷu tay bên trong và bên ngoài đường ống nước bên trong khớp nối khí phụ kiện đường ống nước co ống nước 21 các loại co ống nước
Kết nối trực tiếp ba chiều bằng thép không gỉ 4 điểm bên trong và bên ngoài dây điện trực tiếp khuỷu tay bên trong và bên ngoài đường ống nước bên trong khớp nối khí phụ kiện đường ống nước co ống nước 21 các loại co ống nước
Kết nối trực tiếp ba chiều bằng thép không gỉ 4 điểm bên trong và bên ngoài dây điện trực tiếp khuỷu tay bên trong và bên ngoài đường ống nước bên trong khớp nối khí phụ kiện đường ống nước co ống nước 21 các loại co ống nước
Kết nối trực tiếp ba chiều bằng thép không gỉ 4 điểm bên trong và bên ngoài dây điện trực tiếp khuỷu tay bên trong và bên ngoài đường ống nước bên trong khớp nối khí phụ kiện đường ống nước co ống nước 21 các loại co ống nước
Kết nối trực tiếp ba chiều bằng thép không gỉ 4 điểm bên trong và bên ngoài dây điện trực tiếp khuỷu tay bên trong và bên ngoài đường ống nước bên trong khớp nối khí phụ kiện đường ống nước co ống nước 21 các loại co ống nước
Kết nối trực tiếp ba chiều bằng thép không gỉ 4 điểm bên trong và bên ngoài dây điện trực tiếp khuỷu tay bên trong và bên ngoài đường ống nước bên trong khớp nối khí phụ kiện đường ống nước co ống nước 21 các loại co ống nước
Kết nối trực tiếp ba chiều bằng thép không gỉ 4 điểm bên trong và bên ngoài dây điện trực tiếp khuỷu tay bên trong và bên ngoài đường ống nước bên trong khớp nối khí phụ kiện đường ống nước co ống nước 21 các loại co ống nước
Kết nối trực tiếp ba chiều bằng thép không gỉ 4 điểm bên trong và bên ngoài dây điện trực tiếp khuỷu tay bên trong và bên ngoài đường ống nước bên trong khớp nối khí phụ kiện đường ống nước co ống nước 21 các loại co ống nước
Kết nối trực tiếp ba chiều bằng thép không gỉ 4 điểm bên trong và bên ngoài dây điện trực tiếp khuỷu tay bên trong và bên ngoài đường ống nước bên trong khớp nối khí phụ kiện đường ống nước co ống nước 21 các loại co ống nước
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yuheng
Người mẫu: 20 (4 điểm)
Xuất xứ: Trung Quốc đại lục
Tỉnh: Tỉnh Chiết Giang
Thành phố: Thành phố Thiệu Hưng
Phân loại màu: Liên kết ba chiều bên ngoài và bên trong, liên kết tee bên trong và bên ngoài, liên kết tee bên trong và bên trong, liên kết tee bên ngoài bên trong, liên kết tee bên trong và bên trong, liên kết tee bên trong và bên trong, liên kết lụa bên ngoài, liên kết đôi khuỷu tay, liên kết lụa bên ngoài, dây bên trong trực tiếp trực tiếp
Loại tee: tees vừa và nhỏ
Kết nối trực tiếp ba chiều bằng thép không gỉ 4 điểm bên trong và bên ngoài dây điện trực tiếp khuỷu tay bên trong và bên ngoài đường ống nước bên trong khớp nối khí phụ kiện đường ống nước co ống nước 21 các loại co ống nước
Kết nối trực tiếp ba chiều bằng thép không gỉ 4 điểm bên trong và bên ngoài dây điện trực tiếp khuỷu tay bên trong và bên ngoài đường ống nước bên trong khớp nối khí phụ kiện đường ống nước co ống nước 21 các loại co ống nước
Kết nối trực tiếp ba chiều bằng thép không gỉ 4 điểm bên trong và bên ngoài dây điện trực tiếp khuỷu tay bên trong và bên ngoài đường ống nước bên trong khớp nối khí phụ kiện đường ống nước co ống nước 21 các loại co ống nước
Kết nối trực tiếp ba chiều bằng thép không gỉ 4 điểm bên trong và bên ngoài dây điện trực tiếp khuỷu tay bên trong và bên ngoài đường ống nước bên trong khớp nối khí phụ kiện đường ống nước co ống nước 21 các loại co ống nước

0965.68.68.11