Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước Phụ kiện ống nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-570482607942 Đã bán 600+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
186,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước
Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước
Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước
Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước
Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước
Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước
Ghi chú

Số lượng:
Phân loại màu sắc: ống 20pvc x 4 điểm (1/2) cổng dây 25 ống nhựa PVC x 4 điểm (1/2) cổng ren 25 ống nhựa PVC x 6 điểm (3/4) cổng ren 32 ống nhựa PVC x 4 điểm (1/ 2) dây ống 32pvc x 6 điểm (3/4) dây ống 32pvc x dây 1 inch
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Đường kính: 50
Đơn vị định giá: mét
Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước
Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước
Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước
Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước
Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước
Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước
Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước
Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước
Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước
Phụ kiện đường ống nước PVC ống cấp nước đồng bên trong dây răng tee 20 25 324 điểm nước máy phụ kiện đường ống nhựa đầu nối ron vòi nước gioăng cao su cho ống nước

0965.68.68.11