PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y Phụ kiện ống nước

MÃ SẢN PHẨM: TD-538678645871 Đã bán 86
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
215,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Yiliang
Mô hình: PVC vá lỗ rò rỉ
Chất liệu: NHỰA PVC
Phân loại màu: tee mở 50-20 (gửi keo kẹp), tee mở 50-25 (gửi keo kẹp), tee mở 50-32 (gửi keo kẹp), tee mở 50-50 (gửi keo kẹp) 110*25 tee mở (gửi keo kẹp) Tee mở ống PVC 110*32 (gửi keo kẹp) Tee mở ống PVC 110*50 (gửi keo kẹp) Tee mở ống PVC 110*75 (cung cấp keo kẹp) Tee mở ống PVC 110*110 (cung cấp keo kẹp) 110 Miếng vá rò rỉ đường ống (cung cấp keo kẹp) Chữ thập nghiêng mở 110-25 (cung cấp keo kẹp) Chữ thập xiên mở 110-40 (Kính dán cung cấp) Chữ thập xiên mở 110-50 (cung cấp keo kẹp) 75*75 tee mở (cung cấp keo kẹp) Tee mở 75*50 (cung cấp keo kẹp) Tee mở 75*40 (cung cấp keo kẹp) Keo kẹp) Tee mở 75*25 (giao keo kẹp) Tee xiên mở 75-25 (giao keo kẹp) ) Tee xiên mở 75-40 (giao keo kẹp) Tee xiên mở 75-50 (Kẹp keo giao hàng) 160 ống vá rò rỉ (giao keo kẹp) 50 dụng cụ khoét lỗ đặc biệt 75 dụng cụ khoét lỗ đặc biệt 110 dụng cụ khoét lỗ đặc biệt
Dịch vụ cùng thành phố: tận nơi hậu cần cùng thành phố
Đường kính: 110
Loại ống: Cống
Đơn vị định giá: gốc
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y
PVC11050 ống thoát nước vá rò rỉ phụ kiện thay đổi đường kính lần lượt ống thoát nước lỗ mở mở nhanh tee doanh co ong nuoc co ống nước chữ y

Customer Reviews

Yan *** 7 (khuyết danh)
2021.03.12
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
y *** 1 (giấu tên)
2022.02.26
"Thích hợp."
một *** 2 (khuyết danh)
2022.04.12
"Điều tôi lo lắng nhất là sau này sẽ bị rò rỉ nước, tôi đã dùng hết keo trong một lọ, nếu có vấn đề gì tôi sẽ theo dõi."
z *** 8 (khuyết danh)
2021.06.28
"Người dùng này đã không đưa ra bất kỳ bình luận!"
t *** 9 (khuyết danh)
2022.04.25
"Tôi đã chụp ảnh và không giao hàng đúng hạn, hoặc thậm chí không giao hàng và nhất quyết yêu cầu tôi hoàn lại tiền."
Hứa *** Kim (khuyết danh)
2021.09.28
"Taobao toàn năng, chỉ có bạn không thể nghĩ ra, không có gì bạn không thể mua!"
Yan *** 7 (khuyết danh)
2021.03.12
"Những gì tôi nhận được bây giờ là hàng kém chất lượng, xấu hơn rất nhiều so với những kiểu dáng trước đây nhưng người bán vẫn bán với giá này, lừa dối người tiêu dùng... Thực ra, tính toán đã sai, họ chỉ quan tâm đến lợi ích trước mắt mà hủy hoại viễn cảnh biến mất Không những sản phẩm này không được khách hàng ủng hộ mà các sản phẩm khác cũng mất tất cả vì "dựa trên sự chính trực", cho đến khi đóng cửa! !"

0965.68.68.11