Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar

MÃ SẢN PHẨM: TD-703600128956 Đã bán 100+
Tàu Tốc Hành Freeship Free Shipping
226,000 đ
sắp xếp theo màu sắc:
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghi chú

Số lượng:
Thương hiệu: Jiang Diao Ke
Chất liệu: nhôm
Phong cách: Phong cách sống và giản dị
sản xuất tại Trung Quốc
Phân loại màu sắc: "Nâng cấp độ dày và gia cố" màu xanh lá cỡ lớn / túi miễn phí [kiểu thông thường] màu bạc 95 bàn mở rộng + túi đựng "độ dày và gia cố nâng cấp" màu xanh lá cây cỡ lớn / túi miễn phí [kiểu thông thường] màu bạc 50 hình vuông bàn + 4 ghế cực lớn (màu đen) + túi lớn miễn phí "nâng cấp độ dày và gia cố" rừng xanh cỡ lớn / túi miễn phí "nâng cấp độ dày và gia cố" obsidian đen cực lớn / túi miễn phí "nâng cấp dày và gia cố" rừng xanh cực lớn / Túi miễn phí [kiểu thông thường] Màu bạc Bàn vuông 50 + 2 ghế lớn (đen) + túi lớn miễn phí [dày và gia cố nâng cấp] màu xanh lá cây cỡ trung bình / túi miễn phí [kiểu thông thường] Bàn mở rộng màu bạc 95 + 4 ghế cực lớn Ghế (màu đen) + Túi lớn miễn phí "Nâng cấp với lớp dày và gia cố" Màu đen Obsidian cỡ lớn / Túi miễn phí "Nâng cấp với lớp dày và gia cố" Kích thước trung bình màu trắng nhạt / Túi miễn phí "Nâng cấp với lớp dày và gia cố" Màu xanh lá cây cỡ lớn / Túi miễn phí "Nâng cấp" Màu đen Obsidian dày và được gia cố Kích thước lớn/Túi miễn phí [Phong cách thông thường] Màu bạc Bàn vuông 50 + 2 Ghế cực lớn (Đen) + Túi lớn miễn phí [Phong cách giản dị] Bàn vuông 50 màu bạc + Túi đựng [ Phong cách giản dị] Màu bạc Bàn vuông 50 + 4 ghế lớn (đen) + túi lớn miễn phí "nâng cấp độ dày và gia cố" màu trắng nhạt cực lớn / túi miễn phí "nâng cấp độ dày và gia cố" màu trắng nhạt cực lớn / túi miễn phí "nâng cấp độ dày và gia cố" cực lớn với màu xanh lá cây Số / Túi miễn phí "Nâng cấp, dày lên và gia cố" Túi Obsidian Đen cỡ vừa / Miễn phí "Nâng cấp, dày lên và gia cố" Túi Off-White Lớn / Miễn phí Ghế đẩu phẳng bốn góc - Kiểu lá Obsidian nhỏ Ghế đẩu nhỏ nhỏ màu đen (Thông thường) [Bộ 7 món kiểu thông thường] Bàn mở rộng màu bạc 95 + 6 ghế cực lớn (đen) + túi lớn miễn phí [Phong cách thông thường] Bàn vuông 50 màu be + túi đựng [Phong cách thông thường] Màu be 50 bàn vuông + 2 ghế lớn ( Trắng nhạt) + túi lớn miễn phí [Phong cách giản dị] Bàn vuông màu be 50 + 4 ghế lớn (trắng nhạt) + túi lớn miễn phí [Phong cách giản dị] Bàn vuông màu be 50 + 2 ghế cực lớn ( trắng nhạt) + túi lớn miễn phí [ Phong cách thông thường] Bàn vuông màu be 50 + 4 ghế cực lớn (trắng nhạt) + túi lớn miễn phí [Phong cách thông thường] Bàn mở rộng màu be 95 + túi đựng đồ [Phong cách thông thường] Bàn mở rộng màu be 95 + 4 ghế cực lớn (màu trắng nhạt) + Gói lớn miễn phí [bộ 7 món phong cách thông thường] Bàn mở rộng màu be 95 + 6 ghế ngoại cỡ (màu trắng nhạt) + gói lớn miễn phí
Địa điểm áp dụng: Công viên
Giá tag: 38.8
Sẵn có: Mùa xuân năm 2023
Có thể gập lại được: Có
Mã số: 007
Hoạt động thể thao và ngoài trời: Picnic và BBQ
Phong cách: Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar
Ghế xếp ngoài trời, ghế gấp di động siêu nhẹ, ghế câu cá, ghế tựa lưng cắm trại, băng ghế cắm trại, Mazar

Customer Reviews

Đường *** 8 (ẩn danh)
08.03
"Mọi thứ khác về giao dịch mua này đều ổn, ngoại trừ phần này đã bị nén và biến dạng."
l *** b (ẩn danh)
09.01
"Ngay cả kích thước trung bình cũng rất nhỏ, và ghế trước mặt tôi rất cứng và không thoải mái chút nào."
t *** 4 (ẩn danh)
07.06
"Không sao đâu. Cái chính là giá rẻ, chất lượng thực sự tốt và rẻ, dễ cất giữ và ở. Tôi khuyên bạn nên mua khi thuê."
l *** 8 (ẩn danh)
06.24
"Chất lượng rất tệ, nói chung là không tệ, không phải chất lượng cường điệu trong mô tả, mua xong không trả lời, không bình luận, luôn bỏ qua, rất khó chịu. Cửa hàng này nên đóng cửa . Đánh giá xấu, đánh giá xấu, đánh giá hoàn toàn xấu. ,,đừng để bị lừa"
Dòng *** 5 (ẩn danh)
06.07
"Chất lượng ổn, nếu bạn là người lớn thì nên mua cỡ cực lớn."
t *** 9 (ẩn danh)
06.17
"Mình chưa lấy ra sử dụng nhưng thử ngồi lên thì thấy ổn và khá chắc chắn."
Yun *** yi (ẩn danh)
06.13
"Cả người lớn và trẻ em đều có thể ngồi trên đó, nếu người lớn muốn thoải mái hơn có thể mua cỡ lớn hơn."
k *** 8 (ẩn danh)
19/06
"khỏe. Cảm ơn anh chàng chuyển phát nhanh!"
Người đẹp *** 5 (ẩn danh)
06.03
"Tôi đã chọn một số, và sự chăm chỉ đã được đền đáp, chất lượng thực sự tốt, rất chắc chắn và bền bỉ, khả năng chịu tải khá tốt."
Đánh *** Shang (ẩn danh)
06.09
"Chỉ là sau khi ngồi vài ngày, miếng nhựa sẽ hơi cong."
t *** 6 (ẩn danh)
06.26
"Ghế không dễ sử dụng, tựa lưng quá thẳng, ngồi dậy đau lưng"
t *** 4 (ẩn danh)
06.24
"Phần tựa lưng quá hẹp và không phù hợp với nam giới, ngoại trừ nam giới cột tre."
Yêu *** Chọn (ẩn danh)
06.08
"Mình mua cho hãng, khá tốt, dễ mang theo."
q *** 5 (ẩn danh)
05.10
"Khen ngợi năm sao, nhẹ và nhỏ gọn, chất lượng tốt và giá thành rẻ, dễ bảo quản"
Tiểu *** 9 (ẩn danh)
06:20
"Quả thực là tốt, khen ngợi, khen ngợi, khen ngợi! ! !"
t *** 0 (ẩn danh)
06.28
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Rất đẹp, ngồi rất thoải mái."
c *** 1 (ẩn danh)
06:30
"Người dùng này chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào!Chất lượng kém, ngồi dễ bị ngã, không nên mua"
sương giá *** b (ẩn danh)
06.13
"Mùi thực sự không nồng lắm, bảo quản được mấy ngày mà mùi vẫn rất nồng."
t *** 6 (ẩn danh)
06.15
"Cảm giác vẫn hơi nhỏ, có thể dùng size lớn hơn"
Thêm *** l (ẩn danh)
06.04
"chất lượng tốt và giá thấp"

0965.68.68.11